Beschikbare puppy'sRassenRas vergelijkerIk heb een nestje
Puppy's
Beschikbare puppy'sRassenRas vergelijkerIk heb een nestje
Artikels

Ethische Code en
verantwoordelijkheden van de fokker

Deze Ethische Code werd opgesteld met het doel:

  • Het welzijn van dieren in het algemeen te verhogen door fokkers die zich hierom bekommeren erkenning te geven,
  • Toekomstige eigenaars in contact te brengen met fokkers die honden aanbieden die in goede gezondheid verkeren en die opgroeien in een familiale, gezonde omgeving,
  • Minder honden het slachtoffer laten worden van verwaarlozing of dumping dankzij de tevredenheid van beide partijen (fokker en eigenaar) te bevorderen.

Onafhankelijk van zijn plicht om de wet te respecteren, engageert de fokker zich (t.o.v. de koper) om:

Ethische regels betreffende de verkoop:

Door akkoord te gaan met deze Ethische Code verbindt de fokker zich ertoe: 

1. VERKOOP – Alle verplichte documenten te overhandigen op het moment van de verkoop, waaronder (in België) het ingevulde en door beide partijen ondertekende garantiecertificaat (Klik hier voor de link naar het certificaat).
Een stamboom is geen vereiste. Tipaw aanvaardt dus dat fokkers nestjes publiceren op de website waarvan de honden geen stamboom bezitten, op voorwaarde dat de fokker aandacht besteedt aan de afkomst en onderlinge verwantschap van de ouderdieren.

2. VERKOOP – Zijn dieren alleen aan particulieren te verkopen die zich bewust zijn van de noden van het dier en de verantwoordelijkheden die hij als eigenaar heeft. Geen enkele fokker mag zijn puppy of volwassen hond verkopen, afstaan of verhuren aan een dierenwinkel, broodfokker, laboratorium of iemand die bekend staat zijn dieren aan deze instanties te verkopen. Hij verkoopt ook geen dieren die duidelijke symptomen vertonen van ziekte, die illegaal geïmporteerd werden, nog niet gespeend zijn of een niet toegelaten amputatie ondergingen.

3. VERKOOP – Geen puppy’s weg te geven die jonger zijn dan 7 weken (België) of 8 weken (Nederland). De puppy’s zijn gechipt, gevaccineerd en ontwormd en in het bezit van een Europees paspoort afgeleverd door een dierenarts.

4. VERKOOP – Bepaalde karakteristieken van het ras, de gezondheidstoestand van het dier of de afstamming niet bewust te verzwijgen. Dat betekent dat, indien de hond een gebrek of gezondheidsprobleem vertoont, hij de eigenaar hiervan op de hoogte brengt vóór de adoptie. De prijs van de hond zal zodoende aangepast worden.

5. VERKOOP – Nooit twijfelende kopers aan te moedigen een puppy te kopen om zo een impulsaankoop uit te lokken.

6. VERKOOP – Tijdens en na de verkoop ter beschikking te blijven van de koper om de nodige raadgeving of ondersteuning te bieden met betrekking tot de opvoeding, het trainen of de verzorging van het dier.

7. VERKOOP - Niet meer dan 3 hondenrassen te kweken en/of vele dieren te importeren uit derde landen. Tipaw wenst niet dat zogenaamde broodfokkers gebruik maken van de site. Indicatief om te spreken van een broodfokker is: het adverteren op verschillende websites tegelijk met verschillende rassen, het importeren van puppy’s, een erkenning als kweker-handelaar,…
 

8. VERKOOP - De wetgeving betreffende de export van puppy's buiten België, Frankrijk of Nederland na te leven. Alvorens te reizen moet een pup (1) een Europees paspoort hebben, (2) geïdentificeerd zijn via een microchip (3) en effectief ingeënt zijn tegen hondsdolheid (ten vroegste op 15 weken).

9. VERKOOP - De puppy zelf terug te nemen of de adoptant te helpen een nieuwe eigenaar te zoeken, wanneer die de aangekochte puppy niet (meer) kan houden.
 

Ethische regels betreffende de fok:

Door akkoord te gaan met deze Ethische Code verbindt de fokker zich ertoe:

10. FOK – Niet meer dan één nest per jaar per teef te fokken. De teef is niet jonger dan 15 maanden of ouder dan 10 jaar (uitgezonderd wanneer de dierenarts anders aanraadt en hiervan een schriftelijk bewijs aflevert).

11. FOK – Een basiskennis van de genetica te hebben en uitsluitend te fokken met seksueel volwassen dieren die in goede gezondheid verkeren en die vrij zijn van afwijkingen, erfelijke ziekten, parasieten, infecties of andere gezondheidsproblemen. De fokker kiest bijgevolg zorgvuldig de ouders in functie van hun morfologie, mentale stabiliteit, gezondheid en genetische afkomst. Het fokken met zeer jonge dieren is niet toegestaan aangezien de hond in het algemeen pas rond 18 maanden fysiek en mentaal volwassen is voor de kleinste rassen en rond 24 maanden voor alle andere rassen.

12. FOK – Op de hoogte te zijn van erfelijke gebreken en ziekten die voorkomen binnen het ras waarmee hij/zij fokt.

Hoewel vaststaat dat genetische testen nuttig zijn en sterk aangeraden worden, vraagt Tipaw geen bewijzen dat de honden op de site effectief getest werden. Naast de hoge kostprijs van deze testen kan de uitsluiting van dragerdieren leiden tot een sterke afname van de genenpool en een toename van bloedverwantschap. Die laatste beperken de mogelijkheid ​op ​een ​duurzame ​hondenfok. De fokker zal dan ook de juiste combinaties van ouderdieren selecteren en op die manier het ras ​trachten ​te ​verbeteren.

13. FOK – De afkomst van de puppy’s te garanderen, evenals die van de ouderdieren, en hiervan de nodige bewijzen aan de koper te overhandigen.

14. FOK – De puppy’s die niet aan de rasstandaard voldoen of waarvoor geen kopers zijn zorgvuldig te plaatsen of zelf bij te houden, onafhankelijk van de leeftijd van de puppy’s. In geen enkel geval mogen zij afgestaan worden aan een broodfokker, laboratorium of andere organisatie die het welzijn van de hond kan schaden. Het spreekt voor zich dat het niet is toegestaan deze honden te euthanaseren.

15. FOK – De puppy’s in geen enkel geval in kooien te houden. De fokker zal een comfortabele plaats geven aan de teef en haar puppy’s, die minimum tot de leeftijd van 7 weken (België) of 8 weken (Nederland en Frankrijk) samen blijven. Deze plaats moet zich in een hygiënische en veilige omgeving bevinden en in normale temperaturen.

16. FOK – Wanneer de puppy’s gechipt zijn, het chipnummer van elke puppy binnen de 5 werkdagen aan ons door te geven.

17. FOK – Dagelijks de puppy’s te socialiseren en hen uit te nodigen tot spel om zo de identiteit en persoonlijkheid van de puppy’s te ontwikkelen.

18. FOK – Zijn honden te stimuleren door regelmatig activiteiten te doen zoals wandelen, gehoorzaamheid of andere disciplines. Wanneer de honden in kennels of binnenshuis leven, zal hij ze minimaal 3 keer per dag toegang geven tot de tuin of een andere ruimte waar ze zich kunnen ontlasten en spelen.

19. FOK – De regels met betrekking tot de hygiëne en het bewaren van voedsel te respecteren en een gezonde, evenwichtige voeding aan zijn honden aan te bieden.