Beschikbare puppy'sRassenRas vergelijkerIk heb een nestje
FR
-
NL
Puppy's
Beschikbare puppy'sRassenRas vergelijkerIk heb een nestje
Artikels
FR
-
NL

Veelgestelde vragen voor adoptanten

Tipaw is een platform om u te helpen het juiste huisdier bij verantwoorde fokkers te vinden. In de eerste plaats maken we aspirant-adoptanten bewust van het belang van het kiezen van een hond die bij hen past door middel van artikelen, rasbeschrijvingen en een oriënterende rassentest. Ten tweede, om de transparantie te vergroten, beste fokpraktijken aan te moedigen en oplichting te voorkomen, brengt Tipaw verantwoorde en gepassioneerde fokkers en opvangcentra samen. Alle fokkers die op Tipaw geregistreerd staan, verplichten zich tot het naleven van onze ethische code. Tipaw biedt ook oplossingen om eigenaars gedurende het hele leven van hun huisdier te ondersteunen. Tot slot bevat Tipaw (België) ook een sectie waarin veel professionals in de dierensector worden genoemd die het dierenwelzijn ondersteunen. Wij optimaliseren de zichtbaarheid van deze professionals en het maken van afspraken door huisdiereigenaren in staat te stellen onmiddellijk online een afspraak te maken. Ten slotte hebben alle Tipaw-registranten een persoonlijke ruimte genaamd "Mijn Tipaw" waar ze toegang hebben tot informatie over hun huisdieren, hun digitale paspoorten en hun afspraakgeschiedenis met professionals.

Tipaw is in 2017 opgericht op basis van de volgende observaties:
 1. Dierenwinkels & puppy-molens: veel puppy's komen tegenwoordig van puppy-molens en dierenwinkels en overspoelen de markt en verantwoorde fokkers met advertenties.
 2. Impulsaankopen: houden vaak verband met overdadige reclame en gebrek aan bewustzijn en begeleiding bij deze beslissing door de toekomstige eigenaar.
 3. Verlaten huisdieren: elk jaar worden te veel honden achtergelaten als gevolg van impulsieve en ongeschikte aankopen. Dit overbelast de asielen, die duurzame oplossingen nodig hebben.
De oplossing van Tipaw voor dit probleem is als volgt:
 1. Bevordering van verantwoordelijke fokkers: alle aangesloten fokkers houden zich aan onze ethische code. Bovendien krijgen alle eigenaars die onze site bezoeken de kans om fokkers die lid zijn te evalueren.
 2. Bewustmaking van de bevolking: wij willen toekomstige eigenaars helpen een ras te kiezen dat bij hen past. Online vragenlijsten en deskundigen (binnenkort beschikbaar) zijn beschikbaar. Op die manier doen we er alles aan om impulsaankopen te vermijden.
 3. Bevordering asielen: Wij werken samen met asielen om achtergelaten honden aan een nieuw tehuis te helpen. Door ze meer bekendheid te geven, hopen we ze te helpen snel een tehuis voor elke hond te vinden.

Tipaw heeft als missie het welzijn van dieren te verbeteren door digitale oplossingen te ontwikkelen. Het is gebaseerd op twee hoofdlijnen:
 1. Verbetering van het dagelijkse leven van dieren
  1. Bewustmaking door de toegang tot informatie te vergemakkelijken
  2. Aanmoediging van de adoptie van een huisdier bij organisaties die zich bekommeren om het welzijn van dieren
  3. Alle dieren de beste start in het leven geven
  4. De toegang tot zorg sneller en gemakkelijker maken voor alle dieren
  5. Om eigenaars te ondersteunen gedurende het hele leven van hun huisdier(en)
 2. Het dagelijkse leven van dierenverzorgers verbeteren
  1. Hun zichtbaarheid vergroten
  2. Hun werkcomfort te verhogen
  3. Tijd te besparen door hun administratieve werk te verminderen
  4. Digitalisering van hun diensten om de ervaring van hun klanten te verbeteren
Als u meer wilt weten, bezoek dan deze pagina.

Pierre, de oprichter van Tipaw, en zijn partner Eloi hebben zich snel omringd met deskundigen die zich inzetten voor een beter dierenwelzijn. Tipaw is jaar na jaar gegroeid en omvat steeds meer functies: engineering, operations, marketing, financiën, verkoop en juridisch advies. Tipaw wordt ook regelmatig bijgestaan en geadviseerd door professionals uit de dierenwereld (universiteitsprofessoren, dierenartsen, fokkers, enz.). U kunt onze huidige teamleden hier vinden.

U bent naar de juiste plaats gekomen! Tipaw kan u op verschillende niveaus helpen. Ten eerste kunnen wij u helpen het juiste ras voor u te vinden met een rassentest, een reeks tips en artikelen en beschrijvingsbladen voor alle rassen. Ten tweede geven wij u een lijst van verantwoordelijke fokkers en asielen, en van nieuwe beschikbare nestjes. Maak in een paar klikken uw account aan en dankzij ons aanvraagsysteem kunt u een pup aanvragen bij de fokkers van uw keuze. Nadat u uw aanvraag hebt verzonden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de fokker en, indien beide partijen dit wensen, een bezoek regelen om een puppy te adopteren.

Alle beschikbare nesten zijn hier te vinden. Om een puppy te kopen of te reserveren, gelieve te solliciteren voor een pup vanuit de nestaankondiging of, indien er geen nestje is gepubliceerd door de fokker, vanaf het profiel van de fokker. Tipaw verifieert sollicitaties maar neemt geen beslissingen over de reservering of verkoop van een hond. Deze beslissing ligt geheel bij de fokkers. Zodra u uw sollicitatie voor een puppy hebt ingediend, kunt u in uw persoonlijke ruimte Mijn Tipaw onder het tabblad Mijn sollicitaties de platformkosten regelen om in direct contact te komen met de fokker.

Verantwoorde fokkers geregistreerd op Tipaw krijgen veel sollicitaties. Om hen te helpen geschikte adoptanten te vinden voor het ras en het karakter van de honden die zij fokken, moeten zij een klein beetje over u weten. Zij stellen het dus zeer op prijs als u kort uw situatie beschrijft wanneer u bij hen een pup aanvraagt. Gewetensvol solliciteren bij fokkers via Tipaw verhoogt dus aanzienlijk uw kansen om een puppy te krijgen. Zodra uw sollicitatie verstuurd is, kunt u de platformkosten betalen en vervolgens rechtstreeks contact opnemen met de fokker, als u bijkomende vragen of beweegredenen hebt, of gewoon om een bezoek te regelen.

De prijzen van de puppy's worden altijd vastgesteld door de fokkers, volgens hun eigen criteria (stamboom, genetische tests, competitie, vachtkleur enz.). Tipaw neemt geen beslissingen over de mogelijke prijzen en aanbetalingen van de puppy's.

Een hond kopen bij een verantwoorde fokker vergt soms geduld. De fokkers die op Tipaw staan, richten zich meer op de gezondheid en het welzijn van hun honden dan op het maximaliseren van het aantal nestjes per jaar. Dit resulteert in honden die evenwichtiger zijn en de beste kans krijgen op lichamelijke en psychische ontwikkeling. Een fokker op Tipaw kan dus niet individueel een groot aantal puppy's per jaar garanderen, maar hij onderscheidt zich duidelijk van dierenwinkels en puppyfabrieken door bovenal de aard van zijn honden te respecteren. Bovendien is er kracht in getallen: dankzij de duizenden verantwoorde fokkers die op Tipaw zijn verzameld, verschijnen er elke dag nieuwe advertenties op het platform. Wij nodigen u dan ook uit de nestjes regelmatig via deze link te raadplegen.

Voor Tipaw is een verantwoorde fokker een fokker die gepassioneerd is over zijn ras, die zijn fokpraktijken in vraag weet te stellen, die beschikbaar is voor toekomstige eigenaars, die zijn puppy's opvolgt nadat ze vertrokken zijn, die doordachte paringen uitvoert zonder nauwe inteelt en die voldoet aan de vereisten van ons ethische code.

Om puppy-molens, dierenwinkels en oplichterij tegen te gaan, heeft Tipaw meerdere controle- en verificatiefasen ingevoerd voor fokkers die zich op het platform willen registreren. Zo kunnen verantwoordelijke fokkers zich onderscheiden van intensieve fokkers en de kwaliteit van hun werk in de verf zetten. Dit biedt u de zekerheid en de gemoedsrust dat u een puppy zult vinden die afkomstig is van fokkers die dierenwelzijn als hun eerste prioriteit hebben. Een fokker die zich bij Tipaw wil registreren, begint met het lezen en aanvaarden van onze Ethische Code. Vervolgens wordt de fokker uitgenodigd om zijn profiel in te vullen en een vragenlijst te beantwoorden die door ons getrainde team wordt beoordeeld. Elke fokker die zich op Tipaw wil laten registreren, is dus verplicht informatie te verstrekken over zijn honden en zijn kennel (adres, erkenningsnummer (HK) of SIRET (Frankrijk), gezondheid, opvoeding, selectie, afstamming, tests, activiteiten, enz.) Al deze informatie wordt één voor één gecontroleerd. Bovendien moet elke fokker de volledige gegevens van zijn behandelende dierenarts verstrekken. Op die manier kunnen we, als we twijfels hebben, aanvullende informatie controleren. Op basis van deze criteria beslist Tipaw of een fokker al dan niet "verantwoord" is. Indien een fokker niet aan alle criteria van het platform voldoet, zal hij niet op Tipaw worden aanvaard. Zodra het fokkersprofiel is gevalideerd, wordt een extra controle uitgevoerd wanneer de fokker elk nieuw nest toevoegt. Dit is een extra controleniveau voor elk nest met behulp van chipnummers, en/of nest, alsmede diverse verplichte gegevens. Bovendien kunnen toekomstige eigenaars op elk moment een fokker rapporteren als zij vinden dat hij/zij niet aan ons ethische code voldoet. Ten slotte hebben wij een rubriek "Beoordelingen" toegevoegd met een opmerking over het welzijn, de follow-up, de netheid en de interactie met de kopers. Deze reviews zijn geschreven door adoptanten die er geweest zijn (al dan niet een puppy geadopteerd hebben). Deze laatste twee elementen stellen ons in staat om, indien wij dit gerechtvaardigd achten, het profiel van een fokker van ons platform te verwijderen.

Nee. Tipaw is een gespecialiseerd en erkend platform dat nieuwe adoptanten informeert, opvoedt en sensibiliseert om hen te helpen een hond van het ras te vinden dat bij hen past. Bovendien sluiten wij, dankzij ons belangrijke selectiewerk en de voortdurende controle van de fokkers en hun nesten, het risico uit van oplichterij of van het verkrijgen van een hond uit de intensieve fokkerij met een verhoogd risico op lichamelijke en/of gedragsstoornissen. Wij zijn volledig transparant over de fokvoorwaarden en de prijzen van de fokkers en steunen zowel de toekomstige adoptant als de fokker in elk stadium van de aankoop of verkoop van een puppy.

Om het platform te beveiligen en om uw ernst en interesse te bevestigen, zal een service vergoeding worden gevraagd om uw sollicitatie te versturen en in contact te komen met de fokkers. Om uw kansen op het adopteren van een pup zo groot mogelijk te maken, raden wij u aan om te solliciteren bij verschillende fokkers van uw gewenste ras. Dit bedrag stelt ons in staat:
 • U te voorzien van follow-up en ondersteuning gedurende het adoptieproces
 • De advertenties en fokkers op Tipaw te verifiëren
 • Onze strijd tegen puppy-molens en misbruik van puppy's voortzetten
 • Toekomstige eigenaars blijven voorlichten over verantwoorde adoptie
Indien u problemen ondervindt tijdens het betalingsproces, neem dan contact op met support op info@tipaw.com voor hulp.

Een stamboom of familiestamboom verzekert u dat uw puppy van een zuiver ras is. Er zijn verschillende federaties die stambomen verstrekken in België en Frankrijk, maar de LOSH-stamboom (uitgegeven door de Société Royale Saint Hubert in België) en de LOF-stamboom (uitgegeven door de Société Centrale Canine in Frankrijk) zijn de enige stambomen die door de FCI (Fédération Cynologique Internationale) in deze respectieve landen worden erkend en die de afstamming van de puppy's certificeren. Elke fokker geeft in zijn advertentie aan of zijn honden de FCI stamboom hebben of niet. Let wel, een hond met stamboom geeft geen garantie op een gezonde hond, het geeft u alleen een garantie en informatie over de afstamming.

Bij een genetische test of DNA-test worden cellen van de hond afgenomen om zijn genetische code te analyseren en mogelijke genetische ziekten op te sporen. Deze tests maken het mogelijk de voortplanting te voorkomen van honden die een erfelijke ziekte kunnen ontwikkelen. De te testen ziekten worden bepaald naar gelang van het ras van de hond en zijn bijzonderheden. Bij Tipaw raden we fokkers sterk aan de aanbevolen tests voor hun ras uit te voeren, maar dit is geen verplichting. De tests zijn duur, en daarom worden honden die getest zijn vaak voor meer verkocht dan andere.

Nee. Het nemen van een hond is een zeer belangrijke beslissing die zorgvuldig moet worden overwogen! Wij kennen niet alle fokkers die op onze site zijn geregistreerd persoonlijk, maar wij controleren alle registraties en het toevoegen van nesten individueel om er zeker van te zijn dat zij in overeenstemming zijn met ons ethische code. Vandaag werken wij hard om deze verificatie zo goed en objectief mogelijk te maken. Maar dit is niet 100% van het werk dat gedaan moet worden. Daarom zijn de gevoelens van de toekomstige adoptant zelf erg belangrijk bij de aankoop van een puppy! Wij adviseren adoptanten altijd om de fokker en de honden (puppy's en ouders) te ontmoeten. Als u geen 100% vertrouwen heeft in de fokker, raden wij u ten zeerste aan niet overhaast te werk te gaan en andere fokkers op Tipaw te zoeken.

Het is niet mogelijk voor particulieren om hun eigen hond op Tipaw te verkopen. Alleen verantwoorde fokkers kunnen hun nesten pups op ons platform plaatsen. Een hond weggeven is officieel verplicht via een asiel (in België). Sommige asielen bieden ook de mogelijkheid om een hond te herplaatsen terwijl hij nog bij zijn eigenaar is, zodat hij maar één keer hoeft te verhuizen.

In de eerste plaats willen wij alle belanghebbenden betrekken bij de zaak waarvoor wij opkomen: het welzijn van dieren. Ten tweede willen we een eenvoudige oplossing bieden aan huisdiereigenaren die op zoek zijn naar een professional bij hen in de buurt. Op Tipaw kunt u gemakkelijk een dierenarts, trimsalon of hondentrainer bij u in de buurt vinden en meteen een afspraak maken.

Deze bewerking is onomkeerbaar. U kunt uw account als volgt verwijderen:
 • Ga naar Tipaw inloggen en voer uw e-mail en wachtwoord in.
 • Klik op Mijn Tipaw en dan op Mijn profiel.
 • Klik op Verwijder mijn account onderaan de pagina aan de linkerkant, aangegeven in het rood.

Dit is enkel mogelijk indien u een Tipaw account heeft en ingelogd was toen u uw afspraak maakte en indien de afspraak binnen meer als 24u plaatsvindt. Om een afspraak te annuleren, log eerst in en klik vervolgens hier, dan op afspraak annuleren.

Dit is enkel mogelijk indien u een Tipaw account heeft en ingelogd was toen u uw afspraak maakte en indien de afspraak binnen meer als 24u plaatsvindt. Om een afspraak te verplaatsen, klik hier, dan op afspraak verplaatsen.